USLUGE

HomeSMART HOME

Šta je pametna kuća?

To je kuća koja ima ugrađene različite vrste senzora i upravljača koji su povezani sa uređajima i aparatima u domaćinstvu/kancelariji u poseban sistem. Sistemom se može upravljati na različite načine, a sve u skladu sa potrebama i navikama korisnika.

Kako sistem pametne kuće racionalno troši energiju i uopšte smanjuje potrebu za proizvodnjom električne energije, tako aktivno doprinosi očuvanju okoline.

Takođe, Smart Home sistem omogućava jednostavno upravljanje povezanim uređajima, odnosno cjelokupnim sistemom putem računara, tableta ili telefona, a samim tim olakšava življenje i automatizuje određene aktivnosti i radnje o kojima svakodnevno brinemo.

Sve je popularnije i zastupljenije glasovno upravljanje pametnim sistemom što dodatno olakšava kontrolu i otvara novu interaktivnu dimenziju pametnih prostora.

Osim upravljanja putem glasovnih komandi, dobit ćemo također odgovore na pitanja o vremenskoj prognozi, i bilo čemu drugom što nas interesuje, ili jednostavno možemo reći koju pjesmu da uređaj pokrene.

smarth-home-opcije
itd-smart-home

Mogućnosti

Mogućmosti upravljnja i povezivanja u smart home sistem su:

  • Rasvjeta
  • Ulazne brave (mogućnost ključanja )
  • Prozorske roletne koje već imaju ugrađen motor
  • Garažna vrata
  • Multimedijalni centri
  • Sistemi grijanja i hlađenja
  • Sigurnosni i nadzorni sistemi
  • Navodnjavanje vrta
  • Ugradnja sigurnosnih senzora za poplavu i požar

Pri kreiranju i konfigurisanju pametnih sistema samo je mašta granica u mogućnostima i idejama kako da olakšamo privatni i poslovni život, a da pri tome štedimo novac i energiju.

Kontaktirajte nas

Bez obzira da li govorimo o poslovnom objektu, kući ili drugom vidu stambenog prostora, pojam pametne kuće, Smart Home, je sve više zastupljen u modernom društvu. U mogućnosti smo ponuditi kompletnu automatizaciju i centralizovati upravljanje uređajima u stambenom ili poslovnom prostoru.